बङ्गुर सुँगुरबनेल मिसिएर पैदा भएको मासु खान पालिने एक जातको जनावर हो । हाल नेपालमा बङ्गुर पालन पेशालाई महत्त्व दिन थालिएको छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्