फेब्रुअरी

जुलियन र ग्रेगरियन क्यालेन्डरहरूको दोस्रो महिना


फेब्रुअरी 2010
सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

फेब्रुअरी या फेब्रुअरी सालको दोस्रो महिना हो।