प्राकृतिक सङ्ख्या

प्राकृतिक संख्या कुनै सिङ पुच्छर नलागेको सग्लो अंक हो। गन्न प्रयोग हुने १, २, ३, ४, ५ आदि प्राकृतिक संख्या हुन्।


सन्दर्भ सामग्रीसम्पादनबाह्य सूत्रसम्पादन