प्रयोगकर्ता:Ramesh S.Bohara/प्रयोगस्थल

dty इन प्रयोगकर्ताको डोटेली भाषामी पैदायसी ज्ञान छ । ।


Cricketball.pngयो प्रयोगकर्तालाई मनपर्ने खेल क्रिकेट खेल हो ।
Cricketball.pngयो प्रयोगकर्ता क्रिकेट खेलको खेलाडी हुनुहुन्छ ।

Flag of Nepal.svgRamesh S.Bohara इमेल पठाउने(✉✉)

Flag of Nepal.svgRamesh(✉✉ )

--Flag of Nepal.svgRamesh(✉✉ ) १३:५०, १६ जनवरी २०१७ (युटिसी(UTC))