dty इन प्रयोगकर्ताको डोटेली भाषामी पैदायसी ज्ञान छ । ।


यो प्रयोगकर्तालाई मनपर्ने खेल क्रिकेट खेल हो ।
यो प्रयोगकर्ता क्रिकेट खेलको खेलाडी हुनुहुन्छ ।

Ramesh S.Bohara इमेल पठाउने(✉✉)

Ramesh(✉✉ )

--Ramesh(✉✉ ) १३:५०, १६ जनवरी २०१७ (युटिसी(UTC))