नमस्कार। यस स्वतन्त्र विश्वकोशका कैयौँ लेखहरुमा भएका क्रुटिहरु सुधार गर्न म भरसक प्रयास गर्ने छुँ। यहाँहरुको साथको अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद।