मेरो युजर पेजमा तपाइलाई स्वागत छ। यहाँ तपाई मेरो बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ ।

मेरो बारेमा: ढाँचा:नयाँ प्रयोगकर्ता

This person is a Computer Scientist