पर्यटकीय स्थलहरू(Tourist Spots)सम्पादन

धर्म तथा संस्कृती (Religion and Culture)सम्पादन

राजनीतिक नेताहरू (Political Leaders)सम्पादन

वन्यजन्तुहरु (Wildlife)सम्पादन

वनस्पतिहरु (Plants)सम्पादन

महत्वपूर्ण भवनहरू (Important Buildings)सम्पादन

अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व (International Personality)सम्पादन

जीवन शैली (Lifestyle)सम्पादन

जडिबुटीहरू (Medicinal Plants)सम्पादन

प्रख्यात नेपालीहरू (Famous Nepali People)सम्पादन

दैनिक आवस्यक उपकरणहरू (Simple Machines)सम्पादन

प्रमुख भौतिक पुर्वाधारहरु (Infrastructures)सम्पादन