प्रदुषण भन्नाले कुनै पनि मानवीय गतिविधिको कारण यस संसारको पाँच भौतिक तत्वहरू (पानी, हावा, माटो, आगो र आकाश -अन्तरिक्ष) जस्ता तत्वहरूमा हुने विकृति अर्थात् पर्यावरणमा त्यसले पार्ने असर र अन्तत पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव लाइ नै प्रदुषण भनिन्छ । ध्वनी प्रदुषण भन्नाले कुनै पनि माध्यमबाट निस्किन सक्ने आवाज जुन हाम्रो कानमा पुगेर ठोक्किएपछि वा भनौं हाम्रो कानले सुनेपछि हामीलाई र्झको लाग्ने, हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पार्ने ।

प्रदूषणका प्रकारसम्पादन

प्रदूषण धेरै प्रकारका हुन्छन्- जस्तैः