कुनैपनि तत्वको भौतिक,रासायनिक र जैविक गुणहरूमा परिवर्तन आउनु तथा त्यसको मात्रात्मक तथा गुणात्मक अवस्थामा परिवर्तन आउनु लाई प्रदूषण भनिन्छ ।

प्रदूषणका प्रकारसम्पादन

प्रदूषण धेरै प्रकारका हुन्छन्- जस्तैः