निश्चित तहमा पढाइने पुस्तकलाई पाठ्यपुस्तक भनिन्छ।


पाठ्यक्रमले तोकिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न सिकाइका बिषयबस्तु समेटिएको निश्चित तहमा प्रयोग हुने पुस्तक नै पाठ्यपुस्तक हो