नेपाल भारत सीमा समस्या

भारतसंग नेपालको खुला सिमाना भयेकोले नेपाल-भारत सीमामा धेरै ठाँउमा सीमा विवादको समस्या भई रहेको छ।

नेपालको भौगोलिक नक्सा

नेपाल-भारत मैत्री सन्धि १९५०सम्पादन

विवादमा परेका ठाँउहरुसम्पादन

कालापानीसम्पादन

सुस्तासम्पादन


बाहिरी लिङ्कहरूसम्पादन