ज्योतिष शाश्त्रमा प्रयोग हुने ९ वटा सौर्य पिण्ड।

शुभ ग्रह :चन्द्रमा, बुध, गुरू एंव शुक्र

अशुभ ग्रह : सूर्य, मङ्गल, शनि, राहु और केतु

राहु , केतु दुई ग्रहको अन्य ग्रह झै वास्तविक रूप वा आकार हुँदैन । यी दुवै छाँया ग्रह हुन् । यी मध्ये राहु शीर हो भने केतु शरीर हो ।

यहा शुभ र अशुभ केवल लाक्षणिक अर्थमा प्रयोग भएको शब्द्वावली हो|