नवौँ राष्ट्रिय जनगणना २०४८

राष्ट्रिय जनगणना २०४८ नेपालमा गरिएको जनगणना हो। यो जनगणनाले देशव्यापी रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो।
बाह्य सूत्र सम्पादन गर्नुहोस्

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग

सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्