द लिटल मर्मेड (१९८९ चलचित्र)

द लीटल मर्मेड (The Little Mermaid) १९८९ मा बनेको एक अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म हो। यसको निर्माण वाल्ट डिज्नी एनिमेसन स्टुडियो द्वारा गरिएको थियो।