द्वितिया हिन्दू पञ्चाङ्ग अनुसारको दोश्रो तिथि हो ।