उत्तर भारतमा पवित्र अलकनन्दा नदि सँग भागिरथि नदि मिसिऍको स्थानमा अवस्थित पवित्र प्रयाग(दोभान)| यस स्थानमा अलकनन्दा र भागिरथि मिसिए पछि पवित्र गंगाको नामले पुकारिन्छ|

देव प्रयाग

[१]