देवकोटा नेपाल वा नेपाल बाहीर रहने नेपाली समुदायमा प्रचलीत एक थर हो । देवकोटा थरीहरुको उद्गम थलो अछाम जिल्ला भएको मानिन्छ।

यस थरबाट विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सम्पादन गर्नुहोस्