दूर शिक्षा टाढा बाटा शिक्षा प्राप्त गर्ने तरिका दूर शिक्षा हो। पत्राचार, श्रब्य, श्रब्य दृश्य र श्रब्य दृश्य प्रविधिमा आधारित माध्यमबाट दिइने शिक्षा दूर शिक्षा हो।
सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्बाहिरी सूत्र सम्पादन गर्नुहोस्