त्रैलोक्य राज्य लक्ष्मी

राज्यलक्ष्मी देवी नेपालका राजा सुरेन्द्रको पत्नीको रूपमा नेपालको महारानी थिइन् ।

रानी त्रैलोक्य राज्यलक्ष्मी देवी
बडामहारानी
नेपाल
पुर्वाधिकारीराज्यलक्ष्मी देवी
उत्तराधिकारी-
जीवनसाथीराजा सुरेन्द्र
सन्तानयुवराज त्रैलोक्य विक्रम शाह
पुरा नाम
त्रैलोक्य राज्यलक्ष्मी देवी
वंशशाह वंश (विवाह)
मृत्यु-
धर्महिन्दु
अघिल्लो
राज्य लक्ष्मी देवी
नेपालको महारानी
वि.सं. १९०४
पछिल्लो
त्रैलोक्य राज्य लक्ष्मी