तैत्तिरीयोपनिषद

तैत्तिरीयोपनिषदकृष्ण यजुर्वेद अंतर्गत पर्ने संस्कृत भाषाका दश उपनिषदहरू मध्येको अत्यन्त मह्त्वपूर्ण तथा प्राचीन उपनिषद हो । यसमा आद्य शंकराचार्यको शांकरभाष्य पाइन्छ |ययसलाई ३ भाग शिक्षावल्ली ब्रह्मानंदवल्ली र भृगुवल्लीमा विभक्त गरिएको छ । शिक्षावल्लीमा १२ अनुवाक र २५ मंत्र, ब्रह्मानंदवल्लीमा ९ अनुवाक र १३ मंत्र तथा भृगुवल्लीमा १९ अनुवाक र १५ मंत्र छन ।शिक्षावल्लीलाई सांहिती उपनिषद र ब्रह्मानन्द वल्ली तथा भृगुवल्लीको प्रवर्तक वरुण हुनाले वारुणी उपनिषद पनि भनिन्छ ।

पूर्णविवरणसम्पादन


शिक्षावल्लीसम्पादन

ब्रह्मानन्दवल्लीसम्पादन

भृगुवल्लीसम्पादन

सन्दर्भसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन