आकार प्रकारमा कसौडी जस्तो देखिने यस भाँडोको मुख तुलनात्मक रूपमा कसौडी भन्दा ठूलो हुन्छ। यसलाई भात पकाउन, सामग्री भन्डारण गर्न धुन या उसिन्न पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ।