नेपालमा बिभिन्न तलाउहरु छन् । ती हुन् :

  • - रारा (महेन्द्र दाहा)
  • -शे फोकसुन्दो
  • -फेवा
  • -तिलिचो
  • -इन्द्र सरोवर
  • -मान सरोवर आदि ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन