ढुंगा एक कडा किसिमको वस्तु हो । चट्टानको सानो सानो टुक्रालाई ढुंगा भनिन्छ ।

एक प्रकारको ढुंगा