ढाँचा वार्ता:CityInfobox

छलफल थप्नुहोस्
यस पृष्ठमा कुनैपनि छलफल छैन।

यो टेम्प्लेटले काम गरेको जस्तो छैन किन भनें सबै नगरपालीकामा दमक मात्र छ । त्यसैले म यसलाई मिलाउने छु। यसको नाम cityinfobox राख्नु भन्दा नगरपालीका राख्दा सान्दर्भिक होला कि जस्तो लाग्छ कसो ?

जनकपुर मा २,४०,००० जनस्खया छन्।

जनकपुर मा २,४०,००० जनस्खया छन्।

Return to "CityInfobox" page.