मेट्न सहमत छैन सम्पादन गर्नुहोस्

लव प्याकुरेल एक वास्तविक व्यक्ति हो। उनको पृष्ट मेटाउने कार्य आवेगको उपज हो, यो अमान्य छ।

"शीमे-ले७" पृष्ठमा फर्कनुहोस्।