ढाँचा:Pp

(ढाँचा:Pp-protected बाट पठाईएको)

This is a general template for producing protection banners and padlock icons. It can be used with any protection reason, any protection action, and any protection level.

Usageसम्पादन

{{pp
| 1    = reason
| small  = yes
| action  = action
| date   = protection date
| user   = username
| section = talk page section name
| category = no
}}

Parametersसम्पादन

All parameters are optional:

 • 1 – The reason that the page was protected. If set, this must be one of the values listed in the reasons table.
 • small – If set to "yes", "y", "1", or "true", a padlock icon is generated instead of a full protection banner.
 • action – The protection action. Must be one of "edit" (for normal protection), "move" (for move-protection) or "autoreview" (for pending changes). The default value is "edit".
 • date – The protection date. This must be valid input to the second parameter of the #time parser function. This argument only has an effect for the "office" and "reset" reasons.
 • user – The username of the user to generate links for. As of July 2014, this only has an effect when the "usertalk" reason is specified.
 • section – The section name of the protected page's talk page where discussion is taking place. This works for most, but not all, values of reason.
 • category – Categories are suppressed if this is set to "no", "n", "0", or "false".

Reasonsसम्पादन

The following table contains the available reasons, plus the actions for which they are available.

Reason Action Description
blp edit पृष्ठहरूको अनुपालनलाई बढाउनको लागि सुरक्षित जीवित मानिसहरूको जीवनी नीति
dispute edit सम्पादन विवादको कारणले पृष्ठ सुरक्षित
dmca edit विकिमिडिया फाउन्डेसनद्वारा सुरक्षित पृष्ठहरूको लागि डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार ऐन निष्कासन अनुरोधहरू
ecp edit मध्यस्थता समितिद्वारा अधिकृत विषय क्षेत्रमा लेखहरूको लागि वा समुदाय प्रयोगको लागि मापदण्ड पूरा गर्दछ
mainpage edit मुख्य पृष्ठमा प्रदर्शित हुने पृष्ठहरूको लागि सुरक्षित
office edit विकिमिडिया फाउन्डेसनद्वारा सुरक्षित पृष्ठहरूको लागि
reset edit विकिमिडिया फाउन्डेसनद्वारा सुरक्षित पृष्ठहरूको लागि र एउटा खुला संस्करण "पूर्वअवस्थामा" ल्याउन
sock edit पृष्ठहरू कठपुतलीका कारणले सुरक्षित गरिएको
template edit उच्च जोखिम ढाँचाहरू र लुआ मोड्युलहरूको लागि
usertalk edit एक विशेष प्रयोगकर्ताद्वाराको विघटनकारी सम्पादनहरू बिरूद्ध सुरक्षित पृष्ठहरूको लागि
vandalism edit पृष्ठहरू बर्बरता विरुद्धका लागि सुरक्षित छ। विरुद्धका लागि सुरक्षित छ
dispute move शीर्षक विवादहरूको कारण पृष्ठ सार्नबाट सुरक्षित पृष्ठहरूको लागि
vandalism move पृष्ठहरू पृष्ठ-सार्ने बर्बरता विरुद्धका लागि सुरक्षित

Syntax examplesसम्पादन

Padlock icons

Padlock icon for a page protected due to vandalism:

{{pp|vandalism|small=yes}}

Padlock icon for a page temporarily protected due to editing disputes:

{{pp|dispute|small=yes}}

Banners

Banner for a page protected due to sockpuppetry, with a link to a talk page discussion:

{{pp|sock|section=Sockpuppetry concerns}}

Banner for a page temporarily move-protected due to page-move vandalism:

{{pp|vandalism|action=move}}

TemplateDataसम्पादन

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Pp

Produces banners to describe why a page is protected and padlock icons

Template parameters

Parameterविवरणप्रकारस्थिति
Reason1

Reason for protection, may be one of: blp, dispute, dmca, mainpage, office, reset, sock, template, usertalk, vandalism

उदाहरण
blp
Stringsuggested
smallsmall

Specifies whether the small format is used. If set to "yes", "y", "1", or "true", a padlock icon is generated instead of a full protection banner.

पूर्वनिर्धारित
no
उदाहरण
yes
Booleansuggested
actionaction

Protection action. Must be one of "edit" (for normal protection), "move" (for move-protection) or "autoreview" (for pending changes). The default value is "edit".

पूर्वनिर्धारित
edit
उदाहरण
edit
Stringवैकल्पिक
datedate

Protection date. This must be valid input to the second parameter of the #time parser function. This argument only has an effect for the "office" and "reset" reasons.

मितिवैकल्पिक
useruser

Username of the user to generate links for. This only has an effect when the "usertalk" reason is specified.

प्रयोगकर्तावैकल्पिक
sectionsection

Section name of the protected page's talk page where discussion is taking place. This works for most, but not all, values of reason.

Stringवैकल्पिक
categorycategory

Categories are suppressed if this is set to "no", "n", "0", or "false".

Booleanवैकल्पिक

See alsoसम्पादन