प्रारम्भिक दृश्यता: हाल स्वत: पतनमा छ

यस ढाँचाको प्रारम्भिक दृश्यता सेट गर्न, |state= प्यारामिटर प्रयोग गर्न सकिन्छ:

  • |state=collapsed: {{List of North American capitals|state=collapsed}} ढाँचा संक्षिप्त देखाउनको लागि, अर्थात्, यसको शीर्षक पट्टीबाट अलग लुकाउन
  • |state=expanded: {{List of North American capitals|state=expanded}} ढाँचा विस्तारित देखाउन, अर्थात्, पूर्ण रूपमा देखिने
  • |state=autocollapse: {{List of North American capitals|state=autocollapse}}
    • यदि पृष्ठमा {{navbox}}, {{sidebar}}, वा ढल्न मिल्ने योग्य विशेषता भएको केही अन्य तालिका छ भने शीर्षक पट्टीमा ढाँचा संक्षिप्त देखाउँदछ।
    • यदि पृष्ठमा कुनै अन्य मिलाउन मिल्ने वस्तुहरू छैनन् भने ढाँचालाई विस्तारित अवस्थामा देखाउँछ

यदि यस पृष्ठको ढाँचामा |state= प्यारामिटर सेट गरिएको छैन भने, ढाँचाको प्रारम्भिक दृश्यता |default= प्यारामिटर कोलेप्सेबल विकल्प ढाँचाबाट लिइन्छ। यस पृष्ठको ढाँचाको लागि, जुन हाल autocollapse मूल्याङ्कन गर्दछ।

Comparison of continent-based templates
Africa Asia Europe Oceania North America South America
World {{Continents of the world}} · {{Regions of the world}} · {{Lists of countries by continent}}
Generator {{Africa topic}} {{Asia topic}} {{Europe topic}} {{Oceania topic}} {{North America topic}} {{South America topic}}
{{Americas topic}}
{{African topic}} {{Asian topic}} {{European topic}} {{Oceanic topic}} {{North American topic}} {{South American topic}}
{{American topic}}
{{Continent topic}} · {{Southeast Asia topic}} · {{United States topic}} · {{Caribbean topic}} · {{Latin America and the Caribbean topic}}
"Countries of..." {{...Africa}} {{...Asia}} {{...Europe}} {{...Oceania}} {{...North America}} {{...South America}}
{{...the Americas}}
"List of...capitals" {{...African...}} {{...Asian...}} {{...European...}} {{...Oceanian...}} {{...North American...}} {{...South American...}}