ड्रेसडेन


जर्मनीको एउटा राज्य सैक्सोनीको राजधानी हो