डि भी डि

ओप्टिकल डिस्क
डि पनि डि

डि पनि डि (English:DVD) , जस्लाई डिजिटल भर्सटाइल डिस्क वा डिजिटल भीडियो डिस्क पनि भनेर चिनिन्छ, एक अप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फर्मेट हो, र यस्लाई १९९५मा Sony, PanasonicSamsung द्वारा विकसित र आविष्कार गरियो यसको मुख्य उपयोग भीडियोडेटाको भण्डारण गर्नु हो। डि पनि डिको आकार कम्पैक्ट डिस्क (सी डि) जत्रै हुन्छ, तर यो छ गुना धेरै डेटा भण्डारण गर्दछ।