मुख्य सूची खोल्नुहोस्

यो तौलको एक एकाई हो। एक टनमा १००० किलोग्राम हुन्छ।"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=टन&oldid=240664" बाट निकालिएको