जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (GPRS) एउटा पैकेट उन्मुख मोबाइल डेटा सेवा हो, जो 2G सेल्युलार सञ्चार प्रणालीको मोबाइल सञ्चारको वैश्विक प्रणाली (GSM), साथै 3G प्रणालीमा उपयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ. २G प्रणालीमा, GPRS, ५६-११४ kbit/sको डेटा दर प्रदान गर्छ[१]

GPRS डेटा अंतरणकोलागि, आम तौरमा प्रति मेगाबाईटको स्थानांतरित ट्रेफिक अनुसार शुल्क लिइन्छ, जबकि पारंपरिक सर्किट स्विचिंगको माध्यमद्वारा डेटा सञ्चार, प्रति मिनट संयोजन समयको हिसाबले देय हुन्छ, बिना यस कुराको ख्याल नगरि उपयोगकर्ता वास्तवमा क्षमताको उपयोग गर्दछ वा निष्क्रिय अवस्थामा छ. GPRS एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास पैकेट स्विच्ड सेवा हो, सर्किट स्विचिंगको विपरीत, जसमा गैर मोबाइल उपयोगकर्ताहरूकोलागि कनेक्शनको बेला एक निश्चित सेवाको गुणवत्ता (QoS),को गारंटी दिइन्छ

समर्थित प्रोटोकलसम्पादन

हार्डवेयरसम्पादन

 कोडिंग  
प्रणाली
 गति 
(kbit/s)
CS-1 8.0
CS-2 12.0
CS-3 14.4
CS-4 20.22
 प्राविधिक   डाउनलोड (kbit/s)   अपलोड (kbit/s)   आबंटित TDMA टाइमस्लट  
CSD 9.6 9.6 1+1
HSCSD 28.8 14.4 2 + 1
HSCSD 43.2 14.4 3+1
GPRS 80.0 20.0 (वर्ग 8 तथा 10 र CS-4) 4+1
GPRS 60.0 40.0 (वर्ग 10 र CS-4) 3+2
EGPRS (EDGE) 236.8 59.2 (वर्ग 8, 10 र MCS-9) 4+1
EGPRS (EDGE) 177.6 118.4 (वर्ग 10 र MCS-9) 3+2

प्रयोज्यतासम्पादन

स्रोतसम्पादन

  1. http://about.qkport.com/g/general_packet_radio_service General packet radio service from Qkport

बाह्य लिंकसम्पादन