जीवा भन्नाले वृतको परिधिको एक बिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्म खिचिएको सरल रेखाखण्डलाई बु्झिन्छ। व्यास सबैभन्दा लामो जीवा हो।

जिवा