जर्सी (स्पष्टता)

विकिपीडिया:बहुविकल्पी शब्द

जर्सी शब्दले निम्न अर्थ बोकेको छ:-

  1. यूरोपको पश्चिमी फ्रान्समा अवस्थित एक टापु जर्सी टापु
  2. जर्सी गाई
  3. न्यू जर्सी
  4. जर्सी (कपडा)