जनसङ्ख्या वृद्धि कुनै निश्चित समयमा कुनै निश्चित जनसङ्ख्याको विद्यमान मृत्यु सङ्ख्याभन्दा जन्मसङ्ख्या बढी हुने क्रम हो।

ढाँचा:जनसङ्ख्या

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन