जनरल अक्टरलोनी

जनरल डेभिड अक्टरलोनी नेपाल अंग्रेज युद्धमा अंग्रेज फौजबाट लड्ने एक सैनिक जनरल थिए।

भारतीय लुगामा हुक्का तान्दै गरेका अक्टरलोनीको दिल्लीका कलाकारले बनाएको चित्र 1820s