छैटौँ राष्ट्रिय जनगणना २०१८

राष्ट्रिय जनगणना २०१८(१९६१) नेपालमा गरिएको छैटौँ जनगणना हो। यो जनगणनाले देशव्यापी रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो। यस अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या ९४१२९९६ थियो भने वार्षिक जनसङ्ख्या बृद्धिदर १.६४ थियो।


बाह्य सूत्रसम्पादन

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन