चुम्बन भन्नाले मानिसले आफ्नो ओठलाई अरुको ओठमा वा शरीरको अन्य अङ्गमा छुवाउनु अथवा चुम्नु भन्ने बुझिन्छ ।

चुम्बन