चिकित्सा शास्त्र

चिकित्सा शास्त्र अथवा चिकित्सा विज्ञान विज्ञान को एक क्षेत्र हो। यो क्षेत्र अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बनाउन सम्बन्धित छ। यस शास्त्रमा, अस्वस्थ व्यक्तिको समस्या वा रोगको अध्ययन पछि, त्यसको निदान र निवारण गरिन्छ। यो क्षेत्र मानव र बीमारी र यसको उद्देश्य दुवैको बारेमा सम्बन्धित छ।

परिचयसम्पादन

मेडिकल सेवा डाक्टरहरू र दबाइहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू (जस्तै - नर्स, फार्मासिस्ट आदि) रोगलाई पीडित मानिसहरू दिन्छन्। यो एक धेरै संवेदनशील विज्ञान हो। केही शताब्दी अघि, डाक्टरले औषधि गर्नु अघि डाक्टरको डिग्री आवश्यक थियो। यसैले डाक्टरलाई डाक्टर भनिन्छ। यो क्षेत्र धेरै संवेदनशील क्षेत्र हो । यसैले गर्दा प्रत्येक वर्ष संसारमा चिकित्साशास्त्रलाइ नियन्त्रण र नियमन गर्न विभिन्न खालका कानुन बनाइदै आइएका छन।