घर्षण (Friction) एक प्रकारको बल हो । यो दुइ सतह बिच उत्पन्न हुने अबरोधक बल हो । घर्षण बलको मान दुइ सतहको बीच अभिलम्ब बलमाथि निर्भर गर्दछ ।

सतहमाथि राखिएको एउटा ब्लकको लागि फ्री-बडी रेखाचित्र

घर्षणको कारणसम्पादन

घर्षण बाटसम्पादन

उपकरणसम्पादन

लुब्रिकेसनसम्पादन

घर्षणको शक्तिसम्पादन

घर्षणको कार्यसम्पादन

उपयोगसम्पादन

यातायातसम्पादन

  • गाडी ब्रेक

मापनसम्पादन

घरायसी प्रयोगसम्पादन