गान्धी जयन्ती

महात्मा गान्धीको जन्मदिन। अक्टोबर २।