गाँजा (लागुपदार्थ)

गाँजा

गाँजा एक नसिलो वनष्पती भांग को बोट भन्दा अलिकती ठूलो बोट हुने वनष्पती हो।सन्दर्भसम्पादन

बाह्य सूत्रसम्पादन