गाँजा (लागुपदार्थ)

एक प्रतिबन्धित लागूपदार्थ हो।

सन्दर्भसम्पादन

बाह्य सूत्रसम्पादन