कॅमेरा तश्विर वा चलचित्र खिच्न मिल्ने भौतिक उपकरण हो। यसमा खिचिएको तश्विर वा चलचित्रहरू यसैमा वा अन्यत्र भन्डार गर्न सकिन्छ।

क्याननले निर्माण गरेको आधुनिक क्यामरासन्दर्भ सूचीसम्पादन

बाहिरी कडीहरूसम्पादन