शिरको रौलाई कपाल (केश) भनिन्छ।

कपाल
Gray945.png
Identifiers
MeSHD006197
TAA16.0.00.014
THढाँचा:Str mid.html H3.12.00.3.02001
FMA53667
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू