मुख्य सूची खोल्नुहोस्


अन्नादि केही पनि नखाई बसेको स्थितिलाई उपवास बसेको भनिन्छ जसलाई ब्रत बसेको पनि भनिन्छ।