आम्स्टर्डम

नेदरल्याण्ड्सको राजधानी सहर।

आम्स्टर्डमका दृष्यहरू