अरारत प्रान्त

अरारत आर्मेनियाको एउटा प्रान्त हो। यसको जनसङ्ख्या २५२,६६५ छ। यो जनसङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको ८.४% छ। यहाँको जनसङ्ख्या घनत्व १२६.१/km² (३२६.६/sq mi) छ। यहाँको राजधानी अर्ताशत हो।

आर्मेनियाको प्रान्त