अप्राकृतिक मैथुन


अप्राकृतिक मैथुन भन्नाले प्रकृति नियम विपरित तथा कुनै राष्ट्रको कानुनमा अप्राकृतिक मैथुनको रुपमा उल्लेख गरिएका यौन व्यबहारलाई जनाउँदछ । यस अन्तर्गत मुख मैथुन, गुदा मैथुन, हस्तमैथुन आदि पर्दछन । कतिपय राष्ट्रहरूको कानुनमा हाडनाता करणीलाई पनि अप्राकृतिक मैथुनको रुप उल्लेख गरिएको पाईन्छ ।