विकिपिडिया:अपुरो

(अपुरो बाट पठाईएको)

विकिपिडियामा अपुरो भन्नाले एक छोटो लेखलाई जनाउँछ जसलाई बिस्तार गर्नु आवश्यक छ।

सामान्यतया अपुरो भन्नाले पुरा भइ नसकेको कुरा


खनदह भन्नाले खनाल हरु को पुर्खौली थलो भनेर पनि चिनिनन्छ