अन्तरलिङ्गी दृश्यताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस


डिसेम्बर २५ का दिन अन्तरलिङ्गी दृश्यताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस दिवस मनाइन्छ ।

अन्तरलिङ्गी दृश्यताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
समुदायविश्वव्यापी
मितिडिसेम्बर २५
मनाइन्छहरेक वर्ष

हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भसम्पादन