अग्निहोत्र

अग्निहोत्र एक वैदिक यज्ञ हो जसको वर्णन यजुर्वेदमा छ।

ब्राह्मण पुरोहित यज्ञ वेदीमा घिउको हवन गर्दै

स्रोतसम्पादन