२६ मार्च आन्दोलन (Movimiento २६ de Marzo) उरुग्वेमा एउटा समाजवादी राजनीतिक दल हो | दल १९७१मा स्थापना गरियो |[१] राउल सेन्दिक दलको नेता हो |[२]

दलले Juventud प्रकाशन गर्छ |[२]

स्रोतहरू सम्पादन गर्नुहोस्